Teemad

Homeopatia

Homeopatia-sana on johdettu kreikasta (homoios – samanlainen, pathos – sairaus). Vierassanojen sanakirja vuodelta 1999 antaa sanalle seuraavan selityksen: sairauden hoito aineille, jotka isoina määrinä aiheuttava terveelle ihmiselle sairaudelle ominaisia oireita. Homeopaattisen toiminnan periaatteet on laatinut saksalainen lääkäri Samuel Hahnemann (1755-1843), joka oli pettynyt silloisen lääkehoidon potilaiden auttamiseen suomiin mahdollisuuksiin – hoitona olivat usein peräruiskeet, suoneniskentä ja rikkipitoiset voiteet, jotka usein hoitamisen sijaan pahensivat muutenkin heikon potilaan tilaa.
Hahnemannin perusajatukset olivat seuraavia – 1) samanlaista hoidetaan samanlaisella; 2) hoitava aine on sitä tehokkaampi, mitä pienemmissä määrissä sitä annostellaan; 3) kaikkien kroonisten sairauksien aiheuttajana on kehossa pesivä sairauden lähde eli psora. Hahnemannin ideoilla oli tukijoita, mm. lääkäri Hering perusti vuonna 1848 Amerikassa Homeopatian collegen.
Lääkäri keräsi kuuluisuutta tosin keksimällä käyttää nitroglyseriiniä sydäntautien hoidossa, Hering kehitti lääkkeen vaikutusaineen voimakkaalla laimentamisella eli homeopatian avulla!

Homeopatian johtavana edustajana on nykypäivänä George Vithoulkas, jolle myönnettiin vuonna 1996 nk. Vaihtoehtoinen Nobel-palkointo. Homeopatiaa on sovellettu melkein kaikkiin sairauksiin ja sen tukijoiksi ovat asettuneet monet tunnetut lääkärit. Viron Lääkäriliiton kuukausilehteen vuoden 1998 6. numerossa on Saima Tisler väittänyt, että homeopatia on tehokkaasti systematisoitu menetelmä kehon elinvoiman tukemiseen, ja sen tavoitteena on hoitaa ihminen täysin terveeksi. Peräti 42% englantilaisista lääkäreistä ohjaa omat potilaansa homeopaatin vastaanotolle!
Jos teidän lääkäri ehdottaa homeopaatilta avun hakemista, kannattaisi varmuuden ja oman turvallisuutenne vuoksi vaihtaa lääkäriä.
Dr. Sven Lindström, yleis- ja sisätautilääkäri.

Lisätietoja – Quackwatch